FILLER

ELASTY DEEP

Thành phần chính: Hyaluronic acid liên kết chéo 22mg/ml, Lidocain: 0.3%

Công dụng: Làm đầy rãnh cười, nhân trung và vùng cằm. 

ELASTY GRAND

Thành phần chính: Hyaluronic acid liên kết chéo 24mg/ml, Lidocain: 0.3%

Công dụng: Tạo hình các vùng cần độ định hình cao như mũi, trán, cằm.

ELASTY FINE

Thành phần chính: Hyaluronic acid liên kết chéo 24mg/ml, Lidocain: 0.3%

Công dụng: Làm mịn nếp nhăn các vùng trên khuôn mặt: trán, mắt, thái dương, môi.

Vietnam Office Tel: 028 730 730 18 Add: Limtower, 25th Floor, 9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Head Office Tel : +82 317 074 433 Add : 9-22, Pangyo-ro 255beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, Woorim W-CITY, 3rd floor (13486).
Sinsa Office Tel : +82 251 551 51 Add : Shinyongho billding, Dosan-dero 107, Gangnam-gu, Republic of Korea, Seoul-city, 5th floor (06035).
Contact
Add : Shinyongho billding, Dosan-dero 107, Gangnam-gu, Republic of Korea, Seoul-city, 5th floor (06035)
Latest news
©2020 Company. All rights reserved.